NO.KODE MK NAMA MKSKSSMTRPS
1.NAS. 001Pancasila2IRPS
2.NAS. 002Kewarganegaraan2IRPS
3.NAS. 003Bahasa Indonesia2IRPS
4.INS. 001Islam Moderat3IRPS
5.INS. 002Metode Studi Islam3IRPS
6.INS. 003Studi Qur’an3IIRPS
7.INS. 004Studi Hadis3IIRPS
8.INS. 005Sejarah Sains dan Peradaban Islam3IIRPS
9.INS. 8006Kuliah Kerja Nyata4VIIIRPS
10.FUAD-III 001Filsafat Umum2IRPS
11.FUAD-III 002Metodologi Penelitian2IIIRPS
12.FUAD-III 003Bahasa Arab2IRPS
13.FUAD-III 004Bahasa Inggris2IRPS
14.FUAD-III 005Fiqhi2IIRPS
15.FUAD-III 006Akidah Akhlak2IRPS
16.FUAD-III. 7007Praktek Pengalaman Lapangan4VIIRPS
17.FUAD-III. 8008Komprehensif3VIIIRPS
18.FUAD-III. 8009Skripsi6VIIIRPS
19.SPI. 1001Pengantar Ilmu Sejarah3IRPS
20.SPI. 2002Pengantar Antropologi3IIRPS
21.SPI. 2003Pengantar Sosiologi2IIRPS
22.SPI. 2004Pengantar Ilmu Komunikasi2IIRPS
23.SPI. 2005Terjemah Teks Sejarah2IIRPS
24.SPI. 2006Kewirausahaan2IIRPS
25.SPI. 3007Sejarah Islam Klasik3IIIRPS
26.SPI. 3008Tafsir2IIIRPS
27.SPI. 3009Hadis2IIIRPS
28.SPI. 3010Sejarah Islam Pertengahan2IIIRPS
29.SPI. 3011Sejarah Indonesia Klasik2IIIRPS
30.SPI. 3012Sejarah Dunia3IIIRPS
31.SPI. 3013Sejarah Sosial Islam Indonesia3IIIRPS
32.SPI. 3014Ilmu Politik2IIIRPS
33.SPI. 4015Sejarah Pemikiran Islam3IVRPS
34.SPI. 4016Sejarah Islam Modern3IVRPS
35.SPI. 4017Sejarah Indonesia Modern2IVRPS
36.SPI. 4018Sejarah Islam di Indonesia I2IVRPS
37.SPI. 4019Islam dan Multikulturalisme3IVRPS
38.SPI. 4020Arkeologi3IVRPS
39.SPI. 4021Komunikasi Publik2IVRPS
40.SPI. 4022Filologi3IVRPS
41.SPI. 5023Sejarah Islam di Indonesia II2VRPS
42.SPI. 5024Metodologi Sejarah3VRPS
43.SPI. 5025Etnografi3VRPS
44.SPI. 5026Teori Kebudayaan3VRPS
45.SPI. 5027Penelitian Arsip3VRPS
46.SPI. 5028Permuseuman2VRPS
47.SPI. 5029Sejarah Kesenian Islam2VRPS
48.SPI. 5030Sejarah Ekonomi Islam2VRPS
49.SPI. 5031Jurnalistik2VRPS
50.SPI. 6032Historiografi3VIRPS
51.SPI. 6033Sejarah Islam di Asia Tenggara2VIRPS
52.SPI. 6034Sejarah Islam di Asia Barat3VIRPS
53.SPI. 6035Sejarah Islam di Asia Selatan2VIRPS
54.SPI. 6036Sejarah Islam di Afrika2VIRPS
55.SPI. 6037Sejarah Islam di Eropa2VIRPS
56.SPI. 6038Sejarah Lisan3VIRPS
57.SPI. 6039Sejarah dan Kebudayaan Islam Sulawesi Tengah3VIRPS
58.SPI. 6040Karya Populer2VIRPS